Brandbekampningsfigur

I händelse av brand är den viktigaste en oväntad och funktionell reaktion, tack vare vilka möjliga förluster minimeras. Ibland bidrar hon även till att spara ett bra liv. För att denna reaktion ska vara effektiv är det viktigt att veta hur systemet fungerar och vad man ska leta efter. Annars kommer vi att skjuta eld på en stängd plats och i ett öppet utrymme. I det första fallet bör vi komma ihåg att vårt rum för manövrering är liten, i kontakt med detta kan vi inte tillåta oss att använda alla förberedelser. En av de mest effektiva är utan tvekan ånga, vilket gör att det snabbt leder till neutralisering av hotet.

Visserligen är ångan som brandsläckningsmetod inte användbar på öppna ytor, där det inte kommer att få rätt koncentration, tack vare vilken det är möjligt att släcka eld. Men i låga byggnader erkänner han perfekt. Ofta är det också fråga om fartyg, i rum där gaser eller vulkaniska pannor används, där vatten inte är tillåtet. Ångans grundläggande verkan, som säkerställer att elden elimineras, är att neutralisera syret, utan vilket flamman inte kommer att vara kvar. Dess extraordinära fördel är att denna effekt utförs särskilt snabbt, tack vare vilken elden inte kommer att kunna sprida sig tillräckligt. Detta är oerhört viktigt, för i form när elden expanderar till hela byggnaden kommer den förmodligen inte att släckas av samma par. Det är då nödvändigt för brandkåren att vara mycket mångsidig, vilket är förenat med det faktum att de förluster som orsakas av elden kommer att vara de högsta.