Brandbekampningsplanspel

Under försök att släcka bränder når många människor reflekterande vatten. Så det finns också det mest uppenbara släckningsmedlet. Brandmännen, brandbekämpningspersonal, menar inte alltid att göra det. Valet av släckmedel önskar från det brinnande materialet.

Skum brandbekämpningSkumbranden släcker väl bland annat vid bränder av brandfarliga vätskor som bensin eller alkohol. Ett skum kan inte användas för att släcka brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och allt som talar med vatten. Med växlande pulver är den mest omfattande användningen.I förhållande till deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla brännämnen. Släckningsgaser, varav den mest populära är koldioxid, är användbara vid släckning av kolbränder, koks och svavel, även metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Vatten å andra sidan uppfyller perfekt vår ordning i kontakt med viktiga fasta organ av organiskt ursprung, som för bevis på trä, papper, kol, halm.

Ångbrandsläckning - ånga som brandsläckningsmedelLiknande service som vatten är ånga som brandsläckningsmedel. Förmodligen bor i incidenterna för att bränna dessa enda produkter. Huvudskillnaden mellan ånga och vatten är att vattnet kan användas på ett okänt ställe, och paret är definitivt i separata rum med en volym som inte överstiger 500 kvadratmeter. I högre lägenheter ser ångoperationen ineffektivt ut. För att släcka bränder är det inte bara kunskapen om släckningsmedel som är lämpliga för olika ämnen, utan också grunderna för att de spelar och uttrycker sig inom brandområdet.