Distribution av hot per intervall

Varje företag där teknik som är relaterad till förslaget till explosionsrisk tvingas att ha ett explosionsskyddscertifikat. Lagen kräver också att ett sådant dokument införs av arbetsgivaren, t.ex. anläggningsdirektör, president, företagare, etc.

Dokumentet före utgivningen är oföränderligt enligt EU-lagstiftning och nationella standarder inom. Precis definierade regler & nbsp; specificerar vad som ska upptäckas i dokumentet, i vilken ordning specifika data ska riktas till informationen.

Dokumentet är uppdelat i tre delar.

En viktig av dem är de allmänna uppgifterna om explosionsrisk. Explosionsriskutrymmena på kontoret lovar att vara exakta. Beroende på antalet och storleken på hot, klassificeras utrymmet på ytan av en explosionsrisk. Huvudfångsten i explosionsskyddsdokumentet får också en kort sammanfattning av skyddsåtgärderna.

Resten av dokumentet innehåller detaljerad information i kombination med en bedömning av risken och risken för explosion. Åtgärder för explosionsförebyggande identifieras och skyddsdata mot en destruktiv effekt av en explosion föreslås. Den andra delen specificerar också tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Den tredje delen av explosionsskyddsdokumentet består av data och underlagsdokument. Här får du protokoll, certifikat, bekräftelser och metoder. De anges vanligtvis i organisationen av en ordnad lista eller uttalande utan bilaga.