Hur man drar av moms fran bransle

Slutligen började vår ekonomiska energi eller breddade horisonterna med nya avdelningar? Perfect! Förmodligen nu är det dags att köpa ett posnet kassa, och du undrar om du kan inkludera eventuella ersättningar.Jag har ett solidt och svagt budskap. Minskningen av inköpspriset från kassaregistret är endast möjligt när du köper det första kassan. Du kan inte vänta på rabatt vid ny eller ny kassa.

Skäl för att acceptera lättnadKanske först och främst om vad du köper kassan. Och så:- Du kan dra av momsen som införts i kassakurspriset,- du kan räkna utgifterna för beloppet till de avdragsgilla kostnaderna,- Du kan dra av 90% av nettopriset på enheten, men inte mer än 700 PLNLåter bra Du måste ha vissa villkor att ha sådana bonusar. Här är de:- Köp och skattläggning av kassaregistret måste ske innan förpliktelsen att registrera kassaregistret börjar,- Du måste anmäla den plats där kassaregistret är installerat till huvudkontorets chef inom 7 dagar från att det beviljas en skattepåverkan,- Du måste skicka till chefen för ditt skattekontor - informera om värdet av kassaregisterna och vikten av deras användning. Uttalandet vill vara gömt INNAN du tar upp dokumenten (dagen före dagen innan- De första kontrollerna och kontrollerna bör slutföras.- det är att betala för pengarna och betala avgiften,- Registreringen bör startas under den lagstadgade perioden.Vad sägs om framgång om du är en skattebetalare som avgår från en skatt eller är skyldig att registrera omsättning med hjälp av kassaregister? Du kan få återbetalning istället för avdrag.Du måste:- börja spela in senast på rätt datum- lämna in ovannämnda informera om antalet utcheckningar och lägenheten för användning,- lämna in en anmälan om kassaregistret installationsmiljö,- betala hela för kassan.

effektOch du borde returnera programmet:- skattebetalarens namn, efternamn och namn,- adressdata,- Skatteidentifikationsnummer,- När det gäller skattebetalare som tillhandahåller ansikts- och frakttjänster med personliga och bagage taxis - Information om licensdimensionen för att skapa en taxi med taxi och registrerings- och sidnummer på den taxi där registreringsregistret är installerat.Återbetalningen är upp till den 25: e dagen från det att skattebetalaren ställer in ansökan.Återbetalningen för avdrag för inköpskostnaden från kassan sker när, vid 3 års tidpunkt från registreringsdagen:- du slutar använda kassan, inklusive du glömmer att köra kampanjer,- Likvidation öppnas,- Konkurs kommer att meddelas,- Försäljning av bolaget eller huset, och studenten kommer inte att skapa transaktioner på kassakontoret.