Jordning och halsa

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av en elektrostatisk gnista. Den används allmänt inom transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som har en annan form. De lägsta och minst komplicerade modellerna produceras från jordklämman även från kabeln. Mer kraftfullt och tekniskt avancerat är skyddet av jordsystemet som är utrustat med kroppen, tack vare vilket det är tillåtet att avge eller transportera produkten när jordningen är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordstationer ges vanligen i samband med lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

För att fylla eller tömma tankar med olika innehåll (t.ex. tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning är antagligen att antingen blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller redovisa enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Vid slutet av en enkel och plötslig anslutning med jordning eller ett oladdat problem kan en kort strömpuls genereras som kommer att höras i kärnan i gnistan.Brist på kontroll över gnistutsläpp kan antända gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.