Jordpolen sn

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknas på att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av elektrostatisk gnista. Det används oftast som transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som skapar en annan form. De enklaste och flera komplicerade modellerna är placerade från jordklämman och ledningen. Mer kraftfullt och tekniskt avancerad är utrustad med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten, när jordningen är harmoniskt ansluten.

Elektrostatiska jordbanden används oftast vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

Genom att fylla eller tömma tankar med nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning är sannolikt blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller separation av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Som en följd av dess plötsliga kontakt med en jordning eller ett oladdat objekt kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara synlig vid gnistens konstruktion.Brist på omsorg för gnistautsläpp kan antända gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.