Kassaregler

När vi säljer produkter eller tjänster till individer (som de som inte driver affärer, rekommenderar vi ett kassa eller en finansiell skrivare. Efter inköpet är registreringen av skatteanordningen och skattefinansieringen väldigt betydande. Alla förfaranden i samband med kassaregisteret bör uppnås inom två månader efter det att de köptes.

En rapport till chefen för det berörda skattekontoret ska lämnas in innan vi börjar registrera försäljningen i kassan. Vad ska man hitta i en sådan anmälan? Först och främst bör du skriva vad det exakta antalet kassaapparater som används i företaget kommer att vara. Du bör också tillhandahålla adresser på platser där de kommer att rekommenderas.Förordningen av finansministern den 29 november 2012 reglerar exakt hur redovisningen av kassaregister ska ske. Tillsammans med honom senast på förloraddagen är han skyldig att installera mer än en del av kassaregisterna som anmälts till chefen för skattekontoret för att avgå från att vara kassa. Tillsammans med anledningen till nästa månad bör andra kassaregister ingå i registret.Som vi för närvarande rapporterar och placerat kassaregister måste du göra sin skatteställning. Det är nödvändigt om vi planerar att använda kassaregister och skrivare i en affärsverksamhet.

Vad räknar kassalånets skattalisering? Vid fördelning av skattemodul (Taxpayer Tax Identification Number till skattekassan. Låt oss säga att det då är en enstaka handling, det fanns och visst. Det är särskilt viktigt att en utbildad tekniker uppnår en finansiell reglering av kassaregistret på ett professionellt sätt. I felets framgång kommer det att vara omöjligt att lösa den felaktigt genomförda finanspolitiken, det kommer vara till nytta att köpa ett nytt kassa, vilket innebär en stor kostnad. Tack vare skattebetalningen av kassaregisteret kommer det att vara möjligt att agera i skatteordningen. Från och med idag rekommenderas kontantrapporter dagligen, med information om problemet med daglig försäljning.Efter skattpappersregistreringen måste du skicka in den inom sju dagar till chefen för det behöriga skattekontoret. Detta resulterar i att man får ett registreringsnummer.