Kommersiella verksamhetskostnader

Varje ägare ansvarar för att ge arbetstagaren säkra arbetsförhållanden och förutom att ge honom eller henne om överhängande faror och hot blandade med arbetet på ett visst ställe. Du måste tillhandahålla explosionsskydd och explosionsskydd och brandskydd mot dig.

En typisk apparat som kan användas för att höja nivån på brandskydd och explosionsskydd är akustiska sirener, även kända som hörbara. De bör ge vackra och starka akustiska varningar som kommer att prata om överhängande faror eller, till exempel, ändra status för en maträtt.Hela spektret av olika typer av akustiska enheter är synligt på hemmamarknaden. Det finns buzzers, multi-tone sirener, pip och gongs. Enheterna kan vara elektriska eller manuella. De flesta av de användbara modellerna finns i de inbyggda möjligheterna. De har en ny storlek, form och ljudintensitet.De inbyggda elektroniska buzzrarna, som kan installeras i gropar om 22,5 mm, är mycket rimliga. Anordningarna är fastsatta av ljud i vågar på omkring 80 dB. Uppgifterna ska fungera även i mycket farliga miljöförhållanden.Multi tonen siren har en 8, 16 eller 32 olika toner och en statuslampa, vilket gör det möjligt att markera varningssignal.Sounders skapas vanligtvis på arbetsplatsen. Huvudsakligen i flera produktionsbutiker, där risken för explosion eller brand är helt svårare än på dessa ställen. Signaler drar från teman från varningssystemet av överhängande fara.