Linser och dammighet

I funktionsbutikerna och produktionshallen har anställda ofta maskiner vars arbete medför utsläpp av små fragmenterade partiklar som orsakar damm för att fylla rum. Den långsiktiga funktionen i pollinering har förmodligen extremt oskadliga anställdas hälsa. Sådana pollinationsmetoder har giftigt att gå till det mänskliga systemet. Dessutom försämrar de skadliga effekterna av damm på människor deras effektivitet i sitt arbete. Ibland antas stoftet vara från brandfarliga eller explosiva gaser, damm och ångor, vilket kan orsaka en explosion som kan leda till förlust av liv eller hälsa.

För att förhindra detta är det nödvändigt att använda avhärdningsinstallationer. Dammsugare, eller industriavfuktning, är en mekanism där damm, avgaser och olika industriella ångor som är upphängda i luften avlägsnas från platserna. Dämpande installationer kräver existerande, på grund av hälso- och säkerhetsregler och hälsokontroller av anställda. Sluten av avdunstningsanläggningarna är lokala avgaser. De bör kopplas så nära som möjligt till pollineringskällan, så att orenheter avlägsnas nu under bildandet. I denna form kommer de inte att sprida sig till ett fullt rum. Förutom att damm från luften elimineras, garanterar industriell avluftning konstant återcirkulation. Dammsugningsanläggningar inkluderar lösningar som begränsar utsläppet av skadliga partiklar och pulver till atmosfären.

När du väljer och bygger ett industriellt deduktionssystem, bör du nämna några extremt viktiga principer. Först av allt kan de enskilda elementen i dammsystemet inte genererar statisk elektricitet - så skulle de flesta vanliga metoden för att orsaka en explosion av brännbara gaser. Ventilationskanaler som förekommer i installationsteam ska bestå av artiklar särskilt resistenta mot korrosion och nötning. Tätningen av anslutningar är också mycket viktig. Tack vare det fungerar planen mer effektivt, går med dess effektivitet, det kan också skapa mycket längre utan en uppdelning. Läckor förlänga produkten av erosion, att kunna gå till viktiga punkter i behandlingssystemet, så när jag vill elimineras.