Redovisning och bosattning av bostadsgrupper

HRD-cylindern är samma specialcylinder som är utrustad med en snabböppningsventil. De aktuella cylindrarna räknar släckmediet som är under konstant tryck. Konstruktionen av den diskuterade cylindern möjliggör snabb introduktion av släckmedel i det inre av den skyddade anordningen.

Hrd-cylindrar behandlas främst för brandskydd av apparater i form av fara, som bevis när det gäller brännbart material. Det innefattar bland annat filter, blandare, silor, cykloner, granulatorer och torktumlare.Dessutom kan cylindrar användas som skydd mot explosion av apparater, kanaler, kanaler, tankar. Det här är en miljö där det finns ST1-ST3-damm och alkoholer och hybridblandningar. Därför finns nästan alla branscher.Man bör komma ihåg att dessa verktyg vill existera i certifikat, och det handlar bara om sättet att undertrycka explosionen och släckningsbarriären. Explosionens framgång är certifikatet för FSA anmält organnummer: FSA 09 ATEX 1595X. När allt är släckningsbarriären är certifikatet för FSA anmält organnummer: FSA 09 ATEX 1596X.

Den tillåtna cylindervolymen är fem liter. Cylindrarna måste innehålla ett tätt stålmembran. Dessa cylindrar kan inte göra någon fara under servicearbetet. Cylindrarna ska aktiveras med en minsta spänning på 100 / 300V, i en plan för att undvika aktivering av oavsiktlig spänning. Det finns hrd-cylindrar med en mycket större massa och i förhållande till den sista, orsakas de av en proportionellt större spänning.Typiska cylindrar fylls med pulver. Blandningen av detta pulver efter sprayning minskar explosionstrycket. Det gör det genom att neutralisera den explosiva dammatmosfären.Där användningen av vanliga pulverflaskor kan orsaka mer skada än fördelar, till exempel i läkemedelsväxter, livsmedelsindustrin, användningen av hrd-cylindrar.Det finns också cylindrar fyllda med vattenånga. De upptar vatten med en temperatur som är högre än kokpunkten. Vattendamp är utformad för att undertrycka explosionen.Sammanfattningsvis är cylindrarna ett explosionsundertryckningssystem. Hela systemet fungerar tillsammans med dekompressionssystemet för explosionslindring och explosionsisoleringssystemet.