Risken for en gas explosion

Direktiv 94/9 / EG (ATEX är ett normativt dokument som även gäller för anordningar när även styrsystem. Apparaten i fråga ligger i den första vikten för att mata dem vid metan eller kolstoft explosionsavstånd. Denna princip är materialet från Europaparlamentet och rådet av den 23 mars 1994.

ProEngine Ultra

I sitt eget rättssystem infördes det på grundval av ekonomiministerns förordning av den 22.12.2005. OJ Nr 263, föremål 2203 Huvudintroduktionen av regeln är för det första att approximera medlemsstaternas lagstiftning som begränsas till utrustning och datasäkerhetssystem för användning av metan eller kolstoft i områden som potentiellt hotas av explosion. Direktivet gäller emellertid enheter och andra skyddssystem som används i explosionsfarliga atmosfärer. Samtidigt bör det noteras att det här direktivet gäller tillsammans med säkerhets-, kontroll- och regleranordningar. Dessa rätter vänder sig till ett mål utanför de diskuterade zonen och som kommer till viss utrustning och skyddssystem för data för vinst i potentiellt explosiva områden.Det finns undantag från ATEX-direktivet. Den diskuterade principen accepteras inte bland annat för medicinska produkter som används i den medicinska miljön. Det utdelas inte heller till utrustning som används för hushållsändamål, personlig skyddsutrustning, fartyg eller transportutrustning.Denna rättsakt i Europeiska unionen har särskilda krav, som ges i vissa standarder. Dessutom klassificeras det explosionsfarliga områden som anges i bilaga A till 1999/92 / EG ATEX137, 16/12/1999 "På minimikrav för att öka förtroendet och hälsan hos arbetstagare som potentiellt utsätts för verksamhet med avdelningar med explosivt innehåll".Enheter och skyddssystem kan vara syftet med andra direktiv om olika dimensioner och som också föreskriver att CE-märket anbringas på det. Det här tecknet ska vara klart, enkelt och resistent.Det nuvarande direktivet kommer att ersättas med det nya ATEX-direktivet 2014/34 / EU. Det blir 20 april 2016.