Rotunda skiva

Asami hairLocerin - Den unika effekten av nutricosmetics med det unika komplexet som ditt hår behöver!

Atex-utbildning, dvs. utbildningens omfattning kontrolleras och integreras i behoven hos ett specifikt företag eller organisation. Följande lista visar de viktigaste frågorna på grundval av vilken den slutliga utbildningsplanen utvecklas. Denna lista kan i vissa fall utvidgas till andra problem.

Atex-utbildning inkluderar:rättsliga grunder i samband med explosionssäkerhet: ATEX137-direktiv och nationell reglering,ATEX95-direktiv och nationell reglering; & nbsp; ömsesidiga förbindelser mellan de två direktiven ATEX137 och ATEX95,rättsliga grunder förknippade med brandsäkerhet: förordnande av inrikesministeriet den 7 juni 2010 om brandskydd av rum, byggnader och lägenheter; ömsesidig kontakt med ATEX137-principen,viktiga principer för bedömning och lokalisering av explosionsriskzoner; extrem bedömning av användbarheten av gas, vätskeångor och dammexplosionparametrarelektrostatisk jordning - tyngdekraft, exempel och genomsnittliga tekniska lösningar,typer av explosionsskydd som används i industrin och de första sanningarna efter eget val; huvudprinciper för att säkra processinstallationer mot explosionsrisk,exempel på enheten som illustrerar effektiviteten i att använda individuella explosionsskyddssystem,viktiga regler för säker produktion och drift av maskiner i områden med explosionsrisk,exempel på explosionssituationer i sektorn,grad av ventilationsgrad och tillgänglighet, och området för explosionsriskzon, på bevis för gasanläggningar, väte, propan-butangas, acetylen; batteriladdningsplatser, säkerhetsskåp för lagring av kemikalier,elektriska maskiner i närheten av explosionsrisk - allmänna riktlinjer för montering av enheter,fara för farligt brott i industrin; utvalda svårigheter relaterade till lagring, avräkning, förgasningssystem i kraftverk, begränsningar förknippade med användning av explosionsavlastningssystem,process och snabba hot på biomasselinjer.