Varmebehandling av metallmaterial i skodorna

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor för att lyckas är välkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av risker som följer av deras närvaro under produktionen ganska lätt. Situationen stannar mycket farligare vid flyttning, lagring eller behandling av lös material. I många fall, en till synes harmlösa substanser, såsom mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller pappersdamm skinn är stor explosionsrisk.

Industriella centrala dammsugare installeras för att behandla sedimenterat damm från parkettgolv, plana ytor och konstruktion av verktyg och hallar. Det är därför en punkt att hålla rena i bakgrunden av arbetet och därmed skyddet av arbetande människor och maskiner och verktyg från de skadliga effekterna av damm, inklusive hotet om uppkomsten av sekundära explosioner. Varje företag som tillverkar industriinstallationer måste utföra installationen i enlighet med gällande standarder som införs i direktivet vid installationen.

En viktig uppgift som är central dammsugning:- Hälsoskydd och att vara kvinnor på plats mot damm.- skydd av maskiner och utrustning mot misslyckande i slutet av damminterferensen,- Skydd av byggnad och kvinnor som utför verksamheten mot effekterna av okontrollerad pollenutbrott.

Uppmärksamhet - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar deltar i dammsugningsprocessen finns stor risk för okontrollerad explosion. Händelsen kommer troligen att leda till förstöringen av avhämtningsenheten och hela enheten. Enligt statistiken är filtreringsenheter och cykloner kvalificerade till fackföreningar av enheter som är allvarligt explosiva.

Central sug och explosiv säkerhetSåsom nämnts ovan är drycken från de dyrare betydelserna av den centrala dammsugningsinstallationen att minska risken för sekundär explosion genom att eliminera den så kallade kvarvarande damm. Lösningen maximerar å ena sidan explosions- och brandsäkerheten hos enheten, från en annan möjliggör man att minimera kostnaderna för att anpassa processinstallationen till ATEX-direktivets krav. Detta bör noteras att installationen av centralsugning måste uppfylla de stränga kraven i ATEX-direktivet när det gäller brännbara och explosiva dammar.